Algemene Voorwaarden

 • Bij verhuring is het aanbieden van de identiteitskaart verplicht.
 • De huurprijs dient betaald te worden bij het vastleggen van de verhuring en voor een langere verhuring rekenen wij een aanvulling van 20% van de huurprijs aan, per extra dag.
 • Levering: De kleding dient afgehaald te worden op de vooravond van de dag van gebruik. Op zicht van de bestelbon zal de gehuurde kleding u in een speciale hoes overhandigd worden. Het is dus onnodig u van een verpakking te voorzien.
 • De dagen voorafgaand en volgend op de dag van het gebruik zijn in de prijs ingerekend, alsook de zon- en feestdagen die er tussenkomen.
 • Terugkeer der kleding: De kleding dient teruggebracht te worden in de speciale hoes de dag volgend op de dag van gebruik/ceremonie voor 17uur.
 • Schadevergoeding: Indien de kleding niet op tijd teruggebracht wordt hebben wij het recht om 50% van de huurprijs per dag vertraging aan te rekenen.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor alle gehuurde kleding alsook voor de opgelopen schade. De schade aan de kleding en/of een gebrek aan zorg, alsmede elk verlies van het verpakkingsmateriaal zal eveneens de gebruiker aangerekend worden.
 • Wij behouden ons het recht voor om een vaststelling te doen van de schade binnen de drie dagen vanaf de dag waarop de kleding teruggebracht dient te zijn. Deze vaststelling wordt niet uitgevoerd bij het terugbrengen van de gehuurde kleding.
 • De verzending en de terugzending van de kleding wordt gedaan op risico en op kosten van de gebruiker.
 • Afbestelling: Bij annuleren van een besteling voor de datum van de ceremonie zal een vergoeding van 20% van de huurprijs aan de klant worden aangerekend. Ingeval van annuleren op de dag van afhalen zal de vergoeding 50% bedragen.
 • Bevoegdheid: Alle geschillen over een eventueel voorkomend geschil waartoe onderhavige overeen-komst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegheid van de Rechtbanken van Brussel en van het Vredegerecht van de zetel van onze firma.

In onze prijzen zijn B.T.W. 21%, retouches en reinigen inbegrepen

Website by  woluweb light nospace mini

© 2024. All Rights Reserved.